Elegans
small: 325 kr.
medium: 475 kr.
Lyx: 550 kr och uppåt